Sklep

Start Proszeki do prania Magnezowy naturalny proszek do prania 1,5kg

Magnezowy naturalny proszek do prania 1,5kg

30,00 

Kategoria:

Opis

Magnezowy naturalny proszek do prania 1,5kg

Magnezowy proszek do prania to produkt w 100% naturalny, delikatny, bez enzymów, w pełni biodegradowalny, tworzony ręcznie, bez oleju palmowego i tłuszczy zwierzęcych, z zawartością ponad 40 % magnezu w formie czystej soli Epsom.

 

 Magnezowy proszek do prania to produkt w 100% naturalny, delikatny, bez enzymów, w pełni biodegradowalny, tworzony ręcznie, bez oleju palmowego i tłuszczy zwierzęcych, z zawartością ponad 40 % magnezu w formie czystej soli Epsom.

 

 

Sposób użycia:

do pralki należy stosować około 50 g proszku- ilość odpowiadająca 1 miarce, pranie bardzo brudne 1,5-2.

 

1,5 kg proszku to

około 30 prań.

 

 

Ostrzeżenia

 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy

 

 

Zwroty określające środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady

lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102

Chronić przed dziećmi

P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania

drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Numer UFI:

F300-F0CA-T008-GDXV

 

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, ze zmianami

Zawiera: 15 % wag. lub więcej, ale mniej niż 30 %

wag. mydeł, kompozycję zapachową

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.